“I don’t want to talk like a hick, but I want to speak Irish” – “Ní maith liom aithris a dhéanamh ar chaint na dtútachán, ach teastaíonn uaim Gaeilge a labhairt”

The term “cultural appropriation” has a relevant meaning, even in the context of learning Irish. A couple of months ago I found out about this. In a Facebook linguistic group, I made the acquaintance of a person who had had a bad experience with the Irish language movement, as those he know there stuck to what they perceived as their own “dialect” – i.e. a strongly English-influenced non-native jargon – and dismissed the native varieties saying that they didn’t want to “speak like a hick”.

Téarma ciallmhar é “leithghabháil chultúrtha”, fiú i gcoimhthéacs na Gaeilgeoireachta, mar a fuair mé amach cúpla mí ó shin. I ngrúpa teangeolaíochta ar Facebook casadh duine orm a raibh drochthaithí aige ar ghluaiseacht na Gaeilge. Iad siúd sa ghluaiseacht a raibh aithne aige orthu chloígh siad lena “gcanúint” féin – is é sin leathchaint neamhdhúchasach a ndeachaigh an Béarla i bhfeidhm uirthi ar gach dóigh – agus ní raibh meas an mhadra acu ar na leaganacha dúchasacha, nó is éard a dúirt siad ná nár theastaigh uathu “aithris a dhéanamh ar chaint na dtútachán”.

I must say that yer man was quite right to leave the language movement. The very definition for “cultural appropriation” is that you take somebody’s language, use your own faulty version of it and dismiss the language of the native speakers as “hick talk”. For me personally, “to speak like a hick” has always meant the greatest thing to aspire to if you are studying Irish. More precisely, I have always seen the native speakers’ own literature – from Séamus Ó Grianna to Máirtín Ó Cadhain – and their folklore as THE model for good Irish style.

Caithfidh mé a rá ná go raibh an ceart ar fad ag mo dhuine nuair a d’fhág sé slán ag an ngluaiseacht. Is é an “leithghabháil chultúrtha” den chineál is measa a rithfeadh liom ná teanga daoine eile a shealbhú le do leagan bacach di a labhairt agus tú ag caitheamh anuas ar urlabhairt na gcainteoirí dúchais toisc nach bhfuil inti ach “caint na dtútachán”. Mé féin, is é an rud a theastaigh uaim riamh ná mionaithris a dhéanamh ar “chaint na dtútachán”, agus is í an chéimíocht is airde is féidir a bhronnadh orm ná a rá go bhfuil mé in ann Gaeilge na dtútachán a labhairt. Is é sin, ba í litríocht na gcainteoirí dúchais – ó Shéamus Ó Grianna go Máirtín Ó Cadhain – chomh maith le béaloideas na gcainteoirí dúchais an múnla ab fhearr don dea-stíl sa Ghaeilge.

Rest assured that I write like a hick, even when I am writing about astronomy. The “hick” Irish is perfectly good for that, you only need some names for concepts to learn. Let us speak Irish like a hick, write Irish like a hick, be proud to do so, and be humbly thankful to the hick for keeping the language alive for us to learn!

Bígí cinnte go bhfuil mé ag iarraidh aithris a dhéanamh ar Ghaeilge na dtútachán, fiú nuair a bhíos mé ag scríobh faoin réalteolaíocht. Tá Gaeilge na dtútachán sách maith chuige sin – ní theastaíonn uait ach ainmneacha na gcoincheapanna a fhoghlaim. Bímis ag labhairt Gaeilge na dtútachán agus ag scríobh Gaeilge na dtútachán. Bíodh bród orainn as teanga na dtútachán, umhlaímis don tútachán agus bímis buíoch beannachtach gur choinnigh an tútachán an teanga beo, ionas gur fhéad muid í a fhoghlaim uaidh!

Teicneachabaireacht an “Réaltaistir” agus an Ghaeilge

(leagan leasaithe den tseanaiste a foilsíodh ar an Tuairisceoir sa bhliain 2013)

Ceann de na foinsí Béarlachais is mó i saol na Gaeilge í an tsiamsaíocht Mheiriceánach – sin rud chomh follasach agus is féidir. Ní gnách Gaeilge a chur ar na sraithscéalta teilifíse a bhfuil gnaoi an phobail orthu, ná fiú ar na leabhair mhór-ratha le scríbhneoirí éadroma. Ró-annamh a bhactar leis an teanga a chur ar leabhair nach raibh iontu ar dtús ach ficsean sainseánra (nó genre fiction mar a deir an Béarla) nó garrfhicsean (pulp fiction) agus a bhain amach clú an chlasaicigh idir an dá linn. (Tá mé féin tar éis leabhar amháin den chineál sin,  Foundation le hIsaac Asimov, a aistriú go Gaeilge. Thairis sin, tá Foundation and Empire leis an údar céanna agus A Princess of Mars le hEdgar Rice Burroughs á n-aistriú go Gaeilge agam i láthair na huaire.) Is beag an sólás do lucht na Gaeilge é, ach is féidir an fhadhb chéanna a aithint i saol na dteangacha eile – teangacha, fiú, a bhfuil stádas cobhsaí acu i saol cultúrtha agus poiblí a dtíortha.

San Fhionlainn, mar shampla, chloisfeá cliséanna na sraithscéalta Meiriceánacha go léir – sa bhunteanga – i gcoimhthéacs an chomhrá Fionlainnise. Tá an Béarla á fhoghlaim ón tríú rang bunscoile i leith. Thairis sin, ní gnách linn na sraithscéalta teilifíse a dhubáil: is fearr linn fotheidil ná athghuth. Mar sin, chuala muid criú an Enterprise, na Friends, agus laochra na sraithscéalta eile ag labhairt Béarla ar an teilí riamh, agus d’éirigh muid cleachtach ar a gcuid buafhocal. Ní hé sin an scéal atá fíor ina lán tíortha Eorpacha eile. Cé go bhfuil Gearmáinis an lae inniu torrach le focail Bhéarla, dealraíonn sé gurb as Gearmáinis a labhraíos Picard, Janeway, Worf agus Troi, gan tagairt a dhéanamh don chuid eile acu, ar theilifís na Gearmáine.

Luaigh mé an Enterprise, agus ceart go leor beidh an Star Trek go mór mór faoi chaibidil agam san aiste seo. Nó an Réaltaistear – sin é an leagan Gaeilge a múineadh dom thiar sna nóchaidí, nuair nach raibh mé ach díreach i ndiaidh ballraíocht a bhaint amach ar an bhfóram Gaeilge úd Gaelic-L.

Tá sé ina sheandeilín smolchaite ag lucht na Gaeilge ná nach bhfuil maith ar bith sna téarmaí eolaíochta a thagas as ceárta an Choiste Téarmaíochta. Cé nach bhfuil mé féin sásta le gach moladh dá n-eisíonn siad, caithfidh mé a rá go bhfuil mé tinn tuirseach de bhéal bhocht seo na nGaeilgeoirí i dtaobh na téarmaíochta oifigiúla ar na saoltaibh seo. Déarfainn go raibh téarmaí ar choincheapanna nua-aimseartha amscaí i ngach teanga ó thús. Nuair a chuaigh na cainteoirí ina dtaithí thréig an coimhthíos. Sin, nó chuir siad a gcasadh féin ar an bhfocal lena dhéanamh níos nádúrtha sa teanga.

Mar sin is é is bunrúta leis an bhfadhb áirithe seo – arís – ná nach n-úsáidtear an Ghaeilge ná na téarmaí eolaíocha Gaeilge go fairsing. Dá gcloisfeá téarmaí Gaeilge ar an teilifís an t-am ar fad, dá mbeifeá ag léamh leabhair fhaisnéise faoi bhrainsí éagsúla eolaíochta agus a gcúrsaí, agus dá mbeadh cultúr léitheoireachta an chineál sin leabhar forleathan i measc lucht na Gaeilge (ar ndóigh ba mhór an chabhair dá mbeadh na leabhair sin ann!), is dócha nach mbeadh na daoine chomh míshásta is atá siad leis na téarmaí, cé go mba iad na “drochthéarmaí” céanna a bheadh i gceist. Is é an locht is mó atá ar na téarmaí Gaeilge ná go bhfanann siad sna foclóirí in áit a bheith i gcúrsaíocht choitianta.

Patrick Stewart ina Bhorg
“Ní fiú cur inár n-aghaidh! Déanfar cuid den chnuasphobal díbh!” (“Resistance is futile! You will be assimilated”) Sin é an chaint a chloisfeá ó na “Borg“. Is iad na Borg cine na gcibearg in ollchruinne fhicseanúil an Réaltaistir – daoine agus iad iompaithe ina róbait. Níl pearsantacht ná indibhidiúlacht acu, agus is é an t-aon chuspóir atá acu ná na daoine go léir a “Bhorgú” nó a “chomhshamhlú” le comhphobal agus cnuasintinn na mBorg. San eipeasóid dhúbailte “The Best of Both Worlds” (“Rogha an Dá Shaol” – is iad sin saol na ndaoine daonna agus saol na mBorg) den tsraith “Star Trek: The Next Generation”, d’éirigh leis na Borg captaen an Enterprise, Jean-Luc Picard, a chimiú agus a “chomhshamhlú”, ionas go ndearnadh Borg de. “Locutus” an t-ainm a bhí air agus é ina chibearg – focal Laidine a chiallaíos “An Té a Labhair”. Sa deireadh, d’éirigh le criú an Enterprise Picard a tharrtháil agus gléasra na mBorg a bhaint de. Ba é Patrick Stewart a rinne páirt Jean-Luc Picard sa tsraith ST:TNG. (Foinse: Vicipéid an Bhéarla.)

Is minic a bhíos na téarmaí Béarla ar choincheapanna eolaíochta lán chomh hamscaí leis na téarmaí Gaeilge. Scéal eile é áfach go gcloiseann na Béarlóirí na téarmaí seo i gcoimhthéacs na teanga nádúrtha, agus nuair atá Béarla dúchasach timpeall ar an bhfocal deacair, is furasta duit do chuid féin a dhéanamh de. Bítear ag fáil lochta ar an “teicneachabaireacht” (technobabble) ar na sraithscéalta ficsin eolaíochta, cosúil leis an Réaltaistear, go minic, nó ag gáire fúithi, ach b’fhearr liom sibhse stad den scigiúlacht sin le bhur marana a dhéanamh ar an bhfíric seo leanas: is í an teicneachabaireacht a chuireas an chosmhuintir i dtaithí na bhfocal eolaíoch agus a dhéanas cuid nádúrtha den ghnáthchaint díobh. Is é an fhadhb ná nach mbíonn na focail nuachumtha nó na téarmaí eolaíochta le cloisteáil i sruth na cainte líofa ná le léamh i gcoimhthéacs na dea-Ghaeilge. A mhalairt ar fad.

Is minic a chloiseas muid iomrá ar an dá rud “Gaeilge uafásach scoile” agus “Gaeilge Gaeltachta”, ach ar an drochuair dealraíonn sé nár bhac aon duine riamh le comparáid chórasach a dhéanamh idir an stíl a chleachtas na scríbhneoirí dúchasacha agus an cineál Gaeilge a bhíos le léamh i scríbhinní na n-údar nár fhoghlaim Gaeilge ach ar scoil. Mar sin, níl treoirleabhair ná téacsleabhair againn a mhíneodh don ghnáthléitheoir, don ghnáthscríbhneoir agus don ghnáth-Ghaeilgeoir bhocht conas a d’fhéadfadh sé “an Ghaeilge uafásach scoile” a dhí-fhoghlaim. (An ar mo chrann-sa a thitfeas sé, meas tú?)

Is deacair a rá ar ndóigh céard is dea-Ghaeilge ann, an cineál Gaeilge a mba chóir dúinn aithris a dhéanamh air, an stíl neodrach. Ina lán teangacha tá stíl na teanga liteartha chomh cobhsaí, chomh seanbhunaithe, is nach bhfuil mórán easaontais ann faoin gcineál teanga ba chóir a fhoghlaim is a chleachtadh. Bíonn scríbhneoirí cruthaitheacha ann agus a gcuid turgnamh is trialach idir lámhaibh acu ach tríd is tríd tá a fhios agat céard is dea-stíl ann mar a thuigfeadh clasaicigh na teanga an coincheap sin. Maidir le dea-stíl na Gaeilge, arís, chinn mé, na blianta ó shin, mo thuiscint féin ar na cúrsaí seo a thógáil ar dhúshraith an bhéaloidis agus na scéalaíochta traidisiúnta.

B’fhéidir nach raibh traidisiún liteartha ag muintir na Gaeltachta fadó, ach ar a laghad bhí traidisiún scéalaíochta agus seanchais acu, agus cé gur gnách linn mar Ghaeilgeoirí bheith ag caí, ag cáiseamh agus ag caoineadh an tsaibhris a cailleadh nuair a d’imigh an teanga, is é lomlán na fírinne ná go bhfuil cuid mhór den tsaibhreas chéanna againn i gcónaí. San am a chaith mé féin i mo Ghaeilgeoir chuaigh a lán ábhar béaloidis i gcló faoi chlúdach leabhair, agus de réir is mar a rinne mé staidéar ar na cinn a cheannaigh mé i rith an ama seo tháinig ciall agam do Ghaeilge na Gaeltachta. Ní féidir liom a rá go mbeinn ar aon leibhéal leis na máistrí móra ach sílim go bhfuil mé in ann aithris éigin a dhéanamh ar a bhfuil léite agam agus na hamscaíochtaí is dual do scríbhneoirí na Galltachta a sheachaint.

Cé go bhfuil na nuathéarmaí riachtanach agus géar-riachtanach, is é an rud is tábhachtaí, an rud is géire a theastaíos, ná an Ghaeilge thraidisiúnta. Caithfidh an scríbhneoir maith bheith eolach ar an ábhar agus ar na téarmaí riachtanacha, ach san am chéanna caithfidh sé a bheith ábalta na saintéarmaí a sheachaint nuair nach bhfuil gá leo. Níl sna téarmaí sin ach uirlisí de chuid na ceirde go bunúsach. Mar is eol dúinn, is namhaid í an cheird gan í a fhoghlaim agus bíonn an uirlis is úsáidí dainséarach díobhálach i lámh an duine nach bhfuil an dóigh cheart aige uirthi.

Is iomaí cineál Béarlachais a chuireas isteach ar léitheoir na Gaeilge, ar ndóigh. Ceann acu an rómhuinín a bhíos ag scríbhneoirí maithe féin as na téarmaí nuachumtha i gcoimhthéacsanna neamhoiriúnacha, Bíonn an Béarla scríofa an-difriúil leis an teanga líofa labhartha, agus na focail teibí teicniúla ag ruaigeadh na gnáthchainte as, agus is rómhinic a fheicim daoine a bhfuil a gcuid Gaeilge go hiontach ar fad nuair a labhraíos siad ag cur seaicéad ceangail an Bhéarla fhoirmiúil orthu féin nuair a thosaíos siad ag scríobh – ag scríobh Gaeilge.

Teastaíonn uathu téarmaí casta “liteartha” a chur in áit na bhfocal nádúrtha, in aithris ar nós an Bhéarla. Ní féidir leo anáil a tharraingt ná a ligean amach mar is dual don duine – tosaíonn siad ag ionanálú agus ag easanálú, nó fiú ag cleachtadh ríospráide. Anois, admhaím go mbíonn focail cosúil leis an mbeirt seo ag teastáil agus sinn ag iarraidh cúrsaí eolaíochta a phlé – shílfínn nach ndéanfá in uireasa “ionanálú”, “easanálú” nó “ríospráid” i dtráchtas leigheaseolaíochta nó fiseolaíochta. Ach má bhímid ag plé na rudaí seo i gcomhthéacs na gnáthchainte, is é an rud is tábhachtaí ná na gnáthfhocail nó na gnáthleaganacha a fhoghlaim is a úsáid, is é sin, tarraingt na hanála agus ligean amach na hanála.

Is mór an trua ar ndóigh má bhaineann daoine úsáid as “ionanálú” agus “easanálú” toisc nach bhfuil na leaganacha dúchasacha ar eolas acu agus iad ag gabháil leor leis an gcéad fhocal (nó fiú leis an aon fhocal!) a dtagann siad air san fhoclóir. Má théann siad ar lorg “inhale” agus “exhale” – focail mhóra Laidineacha sa Bhéarla féin, gheobhaidh siad ansin “ionanálaigh” agus “easanálaigh”, téarmaí troma Gaeilge nach bhfuil inghlactha ach i dtéacs foirmiúil leigheaseolaíochta, má scríobhtar téacsanna den chineál sin sa teanga ar aon nós.

Má chuirimid Gaeilge i mbéal na mBorg ar an Réaltaistear, is é an chéad leagan a mholfas lucht na Gaeilge scoile dúinn ná “comhshamhlófar sibh” nó rud éigin cosúil leis sin, Cúpla mí ó shin bhí pictiúrchomhad á scaoileadh timpeall ar an bhFacebook le haistriúcháin droch-Ghaeilge ar roinnt frásaí ón Réaltaistear – más buan mo chuimhne ní raibh oiread is ceann amháin acu in aon neasacht do bheith ceart ná intuigthe mar Ghaeilge, ach is díol suntais é gur bhain an duine bocht ónar tháinig an iarracht thruamhéileach seo – gur bhain sé úsáid as “comhshamhlú” le “assimilate” an Bhéarla a aistriú. Léiriú maith scigphictiúrtha é seo ar an meon a bhíos ag a lán agus iad ag iarraidh “an Ghaeilge a chur in oiriúint don aonú haois fichead”: is cuma faoi cheart na comhréire, faoi dhul nádúrtha na bhfocal, is é an rud is tábhachtaí ná úsáid a bhaint as téarma nuachumtha.

Is é an chéad phrionsabal atá ag gach aon aistritheoir maith ná go bhfuil sé leis an gciall a aistriú seachas malairt focail a chur ar an mbuntéacs. Ar ndóigh más ag cur malairt teanga ar fhicsean eolaíochta ar nós an Réaltaistir atáimid, is cuid den atmaisféar iad na focail mhóra nach dtuigtear ach ar éigean. Le fírinne thig a rá nach mbíonn an cineál Béarla a labhraíos na Borg ar an Réaltaistear rónádúrtha, toisc go bhfuiltear ag tabhairt le fios gur cnuaschine, cnuasphobal agus cnuasintinn iad nach dtugann aitheantas d’indibhidiúlacht ar aon nós. Is féidir a rá go bhfuilimid i gcall Gaeilge chomh mínádúrtha céanna leis an smaoineamh seo a chur in iúl.

Mar sin féin, dá mbeinnse le Gaeilge a chur ar scannáin nó ar scéalta a bhaineas le coincheap an Réaltaistir, is dócha go mbeinn ag iarraidh téarmaí speisialta a sheachaint a fhad agus ab fhéidir.  Ar ndóigh, ní féidir déanamh in uireasa rudaí ar nós “féasar” (phaser), ach níl ina leithéidí ach ainmneacha ar rudaí nach bhfuil ann ar aon nós ach taobh istigh d’ollchruinne fhicseanúil an Réaltaistir féin – ainmneacha is féidir a dhealramh le hainmneacha dílse. Cuid de na téarmaí meafaracha is féidir iad a aistriú focal ar fhocal (wormhole mar shampla – ní thuigim cén fáth nach bhféadfainn “poll péiste” a thabhairt air as Gaeilge). Maidir leis na Borg, is dóigh liom gur fearr coincheap an assimilation a aistriú go Gaeilge gan dul i muinín leis an bhfocal “comhshamhlú”: Déanfar cuid den chnuasphobal díbh! Ní fiú cur inár n-aghaidh!

An focal resistance, dála an scéil. Cé gur chaith na Gaeil seacht n-aois laochais (seven heroic centuries,mar a dúirt Yeats) ag cur troda ar na Gaill, níor ceapadh focal ar leith le resistance a aistriú sa chiall mhíleata – ba leor do na Gaeil troid nó cath. Is é an focal a chuireas ligeadóirí agus casadóirí na téarmaíochta ar fáil dúinn inniu ná “frithbheartaíocht”, agus cé go bhfuil sé cineál trom, níl locht ar bith agamsa air. Scéal eile áfach go bhfaca mé an téarma “friotaíocht” go rómhinic sa chiall seo ag daoine ar mó a ngrá don Ghaeile ná a n-eolas uirthi. Is éard atá i gceist leis an bhfriotaíocht ná resistance na leictreoireachta. Dá mbeadh an teanga go maith ag an té a chrothnaigh uaidh an focal Gaeilge ar resistance, thuigfeadh sé go mb’fhearr an téarma a sheachaint agus an coincheap a chur in iúl le gnáthfhocal éigin (troid, cath, spairn lann…) mura bhfuil tú cinnte faoi aistriúchán ceart an téarma Béarla

Again, some words about the use of “ag” with the autonomous verb

In English, the preposition by is used for announcing the agent of an action in passive constructions: it was done by him (passive) corresponds to he did it (active). In Irish, the story is more complicated.

The author of a book or an article: “A Tale of Two Cities by Charles Dickens”: Use le, if there is no verbal construction involved: Scéal fá Dhá Chathair le Charles Dickens. (Of course, it should be Scéal faoi Dhá Chathair in standard Irish, but the existing translation comes from the pre-Caighdeán era, and the translator was an Ulster dialect speaker.)

When the action is (or was, or will be) ongoing and not completed, we use the construction with do + possessive + verbal noun. This passive construction takes the ag agent.

Tá muid dár n-ionsaí ag trúpaí naimhdeacha “We are being attacked by enemy troops”

Bhí sibh do bhur mealladh ag an gcailín leathnocht, agus níor thug sibh faoi deara go raibh bhur bpócaí á bhfolmhú ag a páirtí “You guys were being charmed by the half-naked girl, and you didn’t notice that your pockets were being emptied by his partner”

Bhí “Scéal fá Dhá Chathair” á chumadh ag Charles Dickens “A Tale of Two Cities was being written by Charles Dickens” (or rather “authored, composed” – I used the verb cum!/cumadh)

When the action is definitely completed, we use the participle (the -the/-te/-tha/ta form).

Tá an cath briste orainn ag na trúpaí naimhdeacha “We have been defeated by the enemy troops” (in Irish we say, “the battle has been broken on us by the enemy troops”)

Bhí sibh meallta ag an gcailín leathnocht “You guys had been charmed by the half-naked girl”

Bhí “Scéal fá Dhá Chathair” cumtha ag Charles Dickens “A Tale of Two Cities had been written by Charles Dickens”

There is a definite difference between the Irish construction Bhí sé déanta aige and the English construction It was done by himThey do not mean the same. The Irish construction is basically the exact equivalent of the German “situational passive” or Zustandspassiv – es war von ihm gemacht/getan. It means that it had been done previously, but the prevailing situation is that it was not being done anymore, and only the results existed at the time referred to. Thus, tá an cath briste orainn is best translated with the English perfect: we have been defeated; and bhí an scéal cumtha is a pluperfect: the story had been composed.

Now, of course, you want to ask, how you exactly translate into Irish such a construction as A Tale of Two Cities was written by Charles Dickens. This English construction does signal that the act of writing has been completed, but it also stresses the act, not just the result (the Irish situational passive only stresses the result). My short answer is: you don’t. You say instead Charles Dickens wrote A Tale of Two Cities, or ’twas Charles Dickens who wrote A Tale of Two Cities. Thus:

Chum Charles Dickens “Scéal fá Dhá Chathair”.

Ba é Charles Dickens a chum “Scéal fá Dhá Chathair”.

Those who learnt their Irish mainly from contemporary non-native sources will ask me, what about *Cumadh “Scéal fá Dhá Chathair” ag Charles Dickens then? I have always recommended against using ag agents with the autonomous verb. Here is why.

It is to be admitted that during different periods, there have been attempts to use an agent with the autonomous verb. My illustrious fellow countryman Anders Ahlqvist once pointed out to me that Old Irish used the preposition that was the cognate of as (‘out of’). Diarmuid Ó Sé has in his article in Ériu in 2006,  Agent Phrases with the Autonomous Verb in Modern Irish, surveyed this kind of constructions. It is suggested by Niall Ó Dónaill in his indispensable dictionary that le was used in older literary Irish – basically, in Early Modern Irish and later attempts to approximate classical style – for this purpose.

However, Ó Sé is of the opinion that such constructions as cailleadh X le Y “X was lost (killed) by Y” do not suggest that Y killed X, but rather, that Y was the reason of X being lost or killed – i.e., Y didn’t wield the weapon that killed X. A typical construction is cailleadh an laoch le bean álainn – i.e. a beautiful woman was the reason why the hero was killed (in the classical or postclassical examples used by Ó Sé, bean still had the dative form, so cailleadh an laoch le mnaoi álainn would be closer to the actual style, but you get the picture). The idea here is more like “he was lost/killed through a beautiful woman, a beautiful woman was his undoing”.

In fact, this usage of le is still common in such constructions as cailleadh le hocras é “he starved to death” (“he was lost through hunger”) and even the active construction fuair sé bás le hocras (“he got death through hunger”). I would also suggest that le is possible as a kind of agent preposition when the agent is not personal, but, for instance, a force of nature, so that it is difficult to say whether it is an agent or a reason: scoilteadh an spéir le tintreach (“the sky was split by/with a lightning”).

Sometimes, very rarely, you see le in contemporary literature used as agent. I have seen it once or twice in all the Ulster folklore collections I have perused for the last twenty years. I remember there is one very thin volume from Ulster – I can’t recall the title, and it seems the book is not included in my old bibliography – which includes one instance of le obviously used as a personal agent. (And of course, in An Chéad Mhám by Seán Bán Mac Meanman, there were examples of this le usage as an attempt at archaism, but that does not count.)

Another possible agent preposition is ó, which is used in Connacht Irish in such expressions as pósadh ón sagart iad “they were married by (actually from) the priest” (this example comes from Tomás de Bhaldraithe). Moreover, Ó Sé points out that Tomás de Bhaldraithe also found such gems in Connacht as this:

cén fáth nach múinfidís ó Ghaeilgeoir í? “why wouldn’t they teach her from an Irish-speaker?” (the meaning intended is “why wouldn’t they have her taught by an Irish-speaker?”)

Now, I feel very tempted to recommend these usages of ó to you, but I guess I must refrain from that. This ó usage will not be understood outside Connacht, and it is so uncommon that I have never encountered it in native literature or folklore.

Then that ag. Such constructions as goideadh an t-uisce beatha ag an druncaire “the whisky was stolen by the drunkard” are encountered in non-native literature, in bad newspaperese and in officialese, but I must say that they are really grating if you have acquired your Irish through the study of native literature and folklore. In fact, while folklore elicited from terminal speakers (i.e. speakers who aren’t regular users of the language anymore, and whose grasp of the language is loosening) does tend to exhibit unacceptable Anglicisms and solecisms, this ag usage is practically non-existent even in such material.

Diarmuid Ó Sé notes that they are sometimes found in texts written by native speakers especially of Munster background, when they try to sound refined and literary. Myself, I have found an abundance of ag agents in Dónall Mac Sithigh’s book Fan Inti, which is a Munster native speaker’s account of traditional boat-making. However, the book is in this respect very exceptional. It is my impression that these constructions are one of the most obvious differences between “good Gaeltacht Irish” (which you acquire, in Finland, by reading books written by native speakers as well as by reading folklore) and “that horrible school Irish”.

Diarmuid Ó Sé also notes that the ag is most often attached to the autonomous past tense, typically not to other tenses. He says this is a “genuine syntactic restriction” and refers to Edward Keenan’s and Matthew Dryer’s article on Passive in the world’s languages, which suggests that there is a connection between perfective verb and the need for an agent construction. Irish past tense is, according to him, basically an aorist, i.e. a verb form that refers to a completed (perfective) action. I agree on that, but I find Ó Sé’s explanation a little long-winded.

My impression is that this use of the ag agent has originated in non-native Irish and especially in direct relative clauses, which can be ambiguous: if we say an t-oifigeach a mharaigh an saighdiúir, does it mean “the officer who killed the soldier”, or “the officer whom the soldier killed”? You are tempted to use *an t-oifigeach a maraíodh ag an saighdiúir if the second interpretation is correct.

However, there is another way to avoid this ambiguity. You see the fact is that you are allowed to use indirect relative clause in such occasions. Then, write out the correct pronoun and use the indirect relative particle. Like this:

an t-oifigeach ar mharaigh sé an saighdiúir “the officer who killed the soldier”

an t-oifigeach ar mharaigh an saighdiúir é “the officer whom the soldier killed”

 

These usages are found in native folklore, and while they are not very common, they are found in all dialects, and sometimes even when they are not necessary. For some reasons though, they seem not to be taught at school, which may be one reason why those ag agents are so common in school Irish.

No two articles in Irish!

In English, if a noun is followed by of + another noun, and the whole construction is supposed to be definite, both nouns are preceded by a definite article. Thus, we say in English the president of the republic. (On the other hand, we also say the president of Ireland, but in the latter example, Ireland is definite by virtue of being a proper noun.)

In Irish, one definite article is enough to make the whole expression definite. Thus, we say Uachtarán na Poblachta, and Uachtarán na hÉireann – and these constructions are the exact equivalents of the president of the Republic, the president of Ireland, in English. The word Uachtarán is already definite, because it is followed by a definite genitive.

On the other hand, when used alone, it obviously takes the article, when definite: Uachtarán “a President”, an tUachtarán “the President”.

When such a construction as Uachtarán na Poblachta itself is put in a genitive position, the first noun in it does not change: áras Uachtarán na Poblachta “the house of the President of the Republic”, but áras an Uachtaráin “the house of the President”. When the word that requires genitive form is basically used as a preposition, the older possibility of putting even the first noun into genitive is possible: fad radhairc mo shúli dtreo Teilifíse na Gaeilge. (The latter I remember from a nineties issue of Feasta; back then I thought it was wrong and thought it should have been corrected into I dtreo Theilifís na Gaeilge, but now I know that both alternatives are correct.) 

Compare also these two: stair na Stát Aontaithe “the history of the United States”, but stair Stáit Aontaithe Mheiriceá “the history of the United States of America”. In the first one, Stáit becomes Stát in genitive plural, because there it is definite by virtue of being preceded by a definite article, but in the second example, it freezes into Stáit, because it is definite by virtue of being followed by the genitive form of Meiriceá.

Meiriceá is an example of a proper name which does not take article, but as you should know, proper names often do take articles, such as the names of countries: an Fhrainc, an Ghearmáin, an Ollainn, an Rúis, an Iodáil, an Pholainn, an tSeic, an tSlóvaic, an Chróit… OF course, Éire and Alba take the article only in genitive: na hÉireann, na hAlban (and have a special dative form after simple prepositions: tá mé ag dul go hAlbain, tá cónaí ar Sheán in Éirinn). Sasana is treated the same way as Meiriceá i.e. it is otherwise the same in nominative and in genitive, but lenites in genitive: rí Shasana “the king of England”. (Note though that at least some Ulster writers use Sasain instead of Sasana, and then it has the genitive form na Sasan, similarly to na hAlban and na hÉireann).

So, basically: if a noun is followed by the genitive of a definite noun, it is itself definite and does not need a definite article. Definite nouns are those that are preceded by a definite article, and those that are definite because they are proper names (such as the mentioned Meiriceá and Sasana, as well as personal names such as Seán, Máire, Máirtín, Seoirse and so on).

When the noun that is definite by being followed by a definite genitive is put in the genitive position itself, it does not change its endings, as we saw. However, it does lenite. This way:

an fear “the man”, gluaisteán an fhir “the automobile of the man, the man’s automobile”, inneall ghluaisteán an fhir “the engine of the man’s automobile” (BUT: inneall an ghluaisteáin “the engine of the automobile”)

an chathair “the city”, forimeall na cathrach “the outskirts of the city”, muintir fhorimeall na cathrach “the people/inhabitants of the city’s outskirts” (BUT: muintir an fhorimill “the people of the outskirts”)

Sasana “England”, príomhchathair Shasana “the capital of England”, stair phríomhchathair Shasana “the history of the capital of England” (BUT: stair na príomhchathrach “the history of the capital”)

Another Note on Is vs Tá

As you certainly know, the key difference in the language is that between is and , also called “the copula” and “the substantive verb”. However, so as to speak and write good Irish, you need to grasp and master it.

As we should know by now, you can’t use tá to link two nouns, if you don’t put something between them. However, there is one important exception. You are allowed and indeed encouraged to use tá if you are telling how long, how big, how old etc. something or someone is. Thus, look at this:

Tá Seán trí bliana déag d’aois. “Seán is thirteen years old.”

There is no prepositional construction, no nothing, between Seán and trí bliana déag. Seán is thirteen years and you use tá to tell it.

Note that the trí bliana déag is followed by d’aois, i.e. “of age”. You either use ar or de before the abstract noun in this construction. It is a question of idiom whether it is ar or de. For instance, with fad and leithead it is ar (which does not lenite here: ar fad).

The formula is:

TÁ + SUBJECT + NUMBER + UNIT OF MEASUREMENT + DE/AR + ABSTRACT NOUN (QUALITY MEASURED).

Natural placement of explanatory relative sentence

The expression “explanatory relative sentence” means here such relative sentences as “the man who spoke to you“, i.e. the man who is defined by the fact that he spoke to you, what we know about him (to start with) is the fact that he spoke to you.

Let’s say, for instance, “The man who spoke to you wrote this novel”. In Irish, this translates into Scríobh an fear a labhair leat an t-úrscéal seo. That’s fine, but the explanatory relative clause is here inside the main clause: Scríobh an fear [a labhair leat] an t-úrscéal seo. In this example it is easy enough to tell the relative clause from the main clause, but in long and complicated sentences it might become more difficult.

Instead, it is advisable to write:

An fear a labhair leat, scríobh sé an t-úrscéal seo “The man who spoke to you, he wrote this novel”

More examples:

An bhean atá ag canadh amhráin, is léise an gluaisteán úd thall “The automobile over there belongs to the lady who is singing” (“The woman who is singing, the automobile over there belongs to her”)

An chuid ba mhó de na scríbhneoirí Sóivéadacha a chuaigh ag scríobh úrscéalta i ndiaidh an chogaidh, bhí siad ina n-iriseoirí cathéadain lena linn “Most of the Soviet writers who went to write war novels after the war were front journalists during it.”

An fear a chéadcheap Teoiric na Coibhneasachta, is é sin Albert Einstein, chaith sé tréimhse ag obair in Oifig na bPaitinní san Eilvéis. “The man who invented the theory of relativity, that is, Albert Einstein, – he spent some time working in the Swiss Patent Office.”

 

 

A quick and very dirty guide to Irish prepositions (now as one page)

“THE USUAL RULES”:

The “usual rules” of initial mutation after the combination of a simple preposition and a following definite article:

 • To start with, note that a plural noun preceded by a simple preposition and a definite article follows the same rules as when it is preceded just by a definite article: i.e. a consonant does not change, but a vowel takes a h-: ar na fir, ag na mná, leis na héanacha (similarly: na fir, na mná, na héanacha)
 • All the difficulties are, thus, in the singular.
 • The basic rule is, that the noun is eclipsed: ar an bhfear, ag an mbean. A vowel is not affected (but the t- before a masculine noun beginning with a vowel is dropped: an t-éan, but leis an éan).
 • However, initial t- and d- are not eclipsed: ag an doras, ag an tine (such forms as ag an ndoras, ag an dtine are Kerry Irish).
 • As an alternative, the Ulster way of leniting the noun instead is allowed in the caighdeán: ag an fhear, ag an bhean.
 • In standard Irish, the initial lenitable s- (s + vowel, sn-, sl-, sr-) behaves in the same way as if there was no preposition, i.e. if the noun is masculine, it is not affected (ar an saol), but if it is feminine, the s- turns into a t-, written ts- (ar an tsráid). However, in Ulster, no difference between genders is observed here (ar an tsaol, ar an tsráid).

AG

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). When used before an article + a noun, the usual rules of eclipsis/lenition etc. apply.

Aigesna rather than ag na in plural is typically Munster Irish.

Personal forms: agam, agat, aige, aici, againn, agaibh, acu.

Before nouns with no article: ag does not affect the first sound in any way.

Main meanings of ag:

 • at (in the concrete locational sense): tá sé ina sheasamh ag an doras “he is standing at the door”
 • chez, in somebody’s home
 • at an occasion
 • in somebody’s possession: tá gluaisteán agam “I have a car/an automobile”

Note: The widespread habit of using le in the sense of “in somebody’s home” is an Anglicism. Due to the fact that English does not have a preposition corresponding to Irish ag, German bei, or Swedish hoswith is used in English. But in Irish, if you are “staying with” somebody, you should use ag for translating “with”.

AR

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). When used before an article + a noun, the usual rules of eclipsis/lenition apply.

Personal forms: orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu.

Before nouns with no article: The main rule is, that it lenites. However, when it refers rather to the abstract state than to the concrete position, the lenition is omitted: ar muin chapaill (on horseback) vs. ar mhuin an chapaill áirithe seo (on the back of this particular horse). Note:

ar dhóigh “in a way” vs. ar dóigh “excellent” (But note ar fheabhas “excellent”, which is an exception of the exception). There is, of course (!), even ar ndóigh “of course”. (And speaking of ar + eclipsis, remember also ar gcúl. This kind of irregular eclipsis after ar is probably due to the fact that the ar we now have is a merger of several prepositions, one of them iar “after”, which used to eclipse the noun.)

ar shiúl “away, gone” vs. ar siúl “happening, going on”

ar tarraingt “in traction” (when you lie with a broken bone in a hospital)

ar fionraí “suspended”

ar cois “happening, going on”

ar obair “happening, going on, proceeding”

ar dalladh “intensely”

ar fheabhas “excellent”. This is an irregularity, because in exact this kind of expressions you would expect no lenition of the f-.

Main meanings of ar:

 • on, upon (in the most concrete sense): ar an urlár “on the floor”
 • for a price: cheannaigh mé ar ocht bpunt é “I bought it for eight pounds”
 • in a relative position: tá sé ar an bhfear is fearr “he is the best man”
 • under the authority of someone: tá Nearó ina Impire ar an Róimh “Nero is the Emperor of Rome”
 • affected by emotion or disease: tá tuirse orm, tá fearg orm, tá slaghdán orm, tá tinneas cinn orm
 • “about” in the sense of “talking about something”. This usage, however, is more connected with particular verbs and phrases than that of faoi. (Compare Irish trácht ar rud and English “to remark upon something”.)
 • “Down upon” referring to aggression and attack is in Irish anuas ar.

AS

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Personal forms: asam, asat, as, aisti, asainn, asaibh, astu.

Before nouns with no article: they are not affected at all. In Kerry, as does lenite, but this is heavily dialectal, and speakers of other dialects might find it out and out wrong. In Cork Irish, at least in Cape Clear, the historically correct form is used instead (as being only the third person masculine singular form) – it does not affect a consonant, but adds a h- to a vowel.

Main meanings of as:

 • out of; from among; from; away from
 • emanating from (smells, for instance)
 • material, medium: rud a ní as uisce; labhairt as Gaeilge
 • in payment for: d’íoc mé deich bpunt as na hearraí “I paid ten pounds for the goods”

CHUIG

Followed by the “dative case” (see above). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Personal forms: chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.

Before nouns without article: they are not affected at all.

Main meanings of chuig: to, towards.

Note: ag is in dialects often used instead of chuig.

CHUN

Followed by the genitive case. The usual genitive rules apply. Note though, that when chun precedes an articleless noun which is followed by a definite genitive, that articleless noun can be declined in genitive too: leas ár dtíre “the interest/greater good of our country”, chun leasa ár dtíre “to the greater good of our country”.

Personal forms; the same as for chuig.

Main meanings:

 • to, towards
 • to a conclusion, to an effect
 • for a purpose

Note the older forms chum, do-chum, which you might encounter in texts printed in Gaelic type and spelled according to the old orthography.

DE

Followed by the dative case (see above). Before an article + a noun, it lenites where applicable, and turns a lenitable s- into a t- (but written ts-). Lenites nouns without an article.

Personal forms: díom, díot, de, di, dínn, díbh, díobh. The initial d- is often lenited (dh-).

Main meanings:

 • from, off: rud a bhaint de dhuine “to take a thing away from somebody”, stad sé den obair “he stopped working”
 • attached to, sticking to: cheangail mé an rópa den bhád “I bound, attached, the rope to the boat”; cheangail mé an dá bhád dá chéile le rópa “I tied the two boats to each other with a rope”

Note: non-natives often use le to refer to what something is attached or bound to. This is wrong. In Irish you always use de for this. Le refers to whatever you use for tying them together. Thus, you tie the boats de each other le a rope.

Another note: it is quite common as dialects go to conflate de and do into one preposition, or to use do where you’d expect de. Remember this when you read native texts with Ó Donaill’s dictionary.

Desna rather than de na in plural is Munster Irish.

DO

Initial mutations as after de.

Personal forms: dom, duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh. The initial d- is often lenited (dh-).

Main meanings:

 • To, i.e. when giving something to someone: tabhair dom an bréagán sin “give me that toy”.
 • To a place (although for this I’d mostly prefer go dtí)
 • For (intended for someones use; to the benefit of; etc.)
 • In certain verbal noun constructions, it refers to the agent of the verbal noun: i ndiaidh dom teacht abhaile/ar theacht abhaile dom “when I had come home”

Dosna rather than do na is Munster Irish.

FAOI

Lenites a noun that follows it directly. The usual rules apply to the combination of preposition + article.

Personal forms: fúm, fút, faoi, fúithi, fúinn, fúibh, fúthu.

Main meanings:

 • Under, beneath.
 • About, around; also “about” in the sense of talking about something.

An Ulster acquaintance of mine suggested that there was a division of meaning between fá “about” and faoi “under, beneath” in Ulster dialect. This is possible, but my impression is that the choice of faoi, fá, fé, fó in older texts mostly depends of the phonetic environment, i.e. the vowels of the surrounding nouns (this would account for the form fó in the expression an Tír fó Thoinn “the land beneath the wave”, a mythological underwater otherworld; the expression has also, probably facetiously, been used for the Netherlands).

Fé is a common spelling variant in Munster. Fésna instead of faoi na is Munster dialect.

I

Eclipses a noun that follows it directly (i dteach). Becomes in before a vowel. In the standard language, the combination i + an (ins an, now commonly written sa, san) lenites; in Connemara, though, it is assimilated to the “usual rules” (sa mbád rather than sa bhád). In plural, i + na becomes ins na (now commonly written sna).

Sa in plural is Munster dialect.

Personal forms: ionam, ionat, ann, inti, ionainn, ionaibh, iontu.

Main meanings:

 • In, inside: sa teach
 • In a position: i gceannas ar na saighdiúirí
 • Innate capacities: tá comhábhair an cheoltóra mhaith ann 
 • Role: tá mé i mo mhúinteoir
 • Accusation, guilt: tá sé á chúiseamh i ndúnmharú; fuarthas ciontach i ndúnmharú é

LE

According to the standard language, it should affix a h- to a following vowel. Combines with the article to yield leis an in singular, leis na in plural. Leis an follows the usual rules.

Personal forms: liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo.

Main meanings:

 • with
 • towards, facing
 • often used with verbs of interaction, transaction: labhair sé liom “he spoke with/to me”; dhíol sé a sheancharr liom “he sold his old car to me”
 • with is it refers to ownership: is liom an carr úd “that car over there is mine”. Note the difference: tá carr agam “I have a car”, but is liom an carr “the car belongs to me”.

Ó

The usual rules apply when followed by an article. When it precedes an articleless noun, it lenites. Ósna in plural is Munster dialect: ó na is standard.

Personal forms: uaim, uait, uaidh, uaithi, uainn, uaibh, uathu.

Main meanings:

 • from (from a place, from a person, from a limit, from a root cause, away from someone)
 • since (a point of time)

 

TRÍ

Becomes tríd before an. (Oops! All these years I have happily written it as tríd even before plural na!) It tends to be permanently lenited (thrí) and you do see the form tríd even before a noun without an article (this is dialectal though).

It’s the usual rules before an article. Before a noun without an article, trí lenites.

Personal forms: tríom, tríot, tríd, tríthi, trínn, tríobh, triothu.

Main meanings of trí:

 • through: tríd an bhfuinneog, tríd an doras
 • by doing something, by using something, by doing something in a way: rinne sé an t-aireagán trí mhiontaighde “he made the invention by minutious research”
 • through the medium of: ag múineadh trí Ghaeilge

UM

This preposition is only ever used in Cork Irish (well, probably sometimes in Kerry before names of holidays) and in legalese. I confess I have no exact idea what it means, but it follows the usual rules when  it comes before an article. Before a naked noun, it lenites, with the exception of labial consonants (b, m, p). For main meanings, consult the online Ó Donaill dictionary. – OK, fine, I am pulling your leg. It usually means “about, around”, and it is often used with temporal nouns: um an dtaca so (yes, it is definitely a Munster preposition, so um an eclipses the t’s and the d’s!), um an gCáisc, um an Nollaig. In legalese, it refers to what a law or an act is about: an tAcht um Theascadh na mBod Rófhada “the Too Long Penises Amputating Act”.

It has the personal forms umam, umat, uime, uimpi, umainn, umaibh, umpu. However, one of my readers pointed out on Twitter that she had never seen these forms before. They are hardly ever used anywhere else than in the native literature of Co. Cork; a book where you could expect to see them is Dónall Bán Ó Céileachair’s Scéal mo Bheatha. And of course in Peadar Ua Laoghaire’s books. In fact, I reckon this otherwise very marginal and dialectal preposition became part of modern Irish legalese only because Ua Laoghaire with Séadna and his other books was so influential in the early years of the revival of Irish.

ROIMH

Lenites naked nouns, but follows the usual rules with articles. The form roimis an… rather than roimh an… is Munster Irish. Also in Munster Irish, you might see genitive forms after roimh.

Personal forms: romham, romhat, roimhe, roimpi, romhainn, romhaibh, rompu.

Main meanings:

 • before (in a temporal sense): roimh an Nollaig, roimh an gCáisc
 • before (in an order of preference, arrival, prestige etc.), ahead of: tháinig siad abhaile romhainn
 • waiting for someone: nuair a thuirling an t-eitleán i mBaile Átha Cliath, bhí cuid mhór de lucht ár leanúna ansin romhainn

THAR

Lenites naked nouns, except in sayings of a general meaning (thar barr, thar muir, thar bord, thar claí, thar smacht, thar sáile); the usual rules apply before a definite article.

Personal forms: tharam, tharat, thairis, thairsti, tharainn, tharaibh, tharstu.

Main meanings:

 • over, across, to the other side of something: chuaigh Seán thar sáile agus bhunaigh sé gnó ríomhaireachta i San Francisco
 • over, above: chuaigh an t-uisce thar an gcloigeann air agus bádh é
 • going or getting by or past something: chuaigh siad tharainn agus an choiscéim ghasta sin fúthu
 • beyond: chuaigh na páistí thar smacht ar an múinteoir bocht
 • in preference to: roghnaigh mé an ceann maith thar an drochcheann

IDIR

I have always had this idea that when it means “between”, it does not lenite the following noun, while when it means “among”, it does. However, Ó Donaill tells us that it basically lenites, with the exception of certain phrases. Whatever. It does not affect a noun preceded by article, so no “usual rules” there.

Eadar is a common variant spelling, typical of Ulster writers.

It has personal forms only in plural: eadrainn, eadraibh, eatarthu. These are only used alone. If idir is followed by two pronouns, those are kept: idir sinn agus iad, idir sibh agus sinn, and so on. There is one book – An Fhiannuidheacht by Cormac Ó Cadhlaigh – where you see stuff like eadrainn agus iad rather than idir sinn agus iad. The book is otherwise written in a rather commonplace Munster Irish for the most part, so I don’t know whether this is an archaism or a hypercorrection.

Main meanings:

 • between
 • both (…and)

A quick and very dirty guide to Irish prepositions (part two)

TRÍ

Becomes tríd before an. (Oops! All these years I have happily written it as tríd even before plural na!) It tends to be permanently lenited (thrí) and you do see the form tríd even before a noun without an article (this is dialectal though).

It’s the usual rules before an article. Before a noun without an article, trí lenites.

Personal forms: tríom, tríot, tríd, tríthi, trínn, tríobh, triothu.

Main meanings of trí:

 • through: tríd an bhfuinneog, tríd an doras
 • by doing something, by using something, by doing something in a way: rinne sé an t-aireagán trí mhiontaighde “he made the invention by minutious research”
 • through the medium of: ag múineadh trí Ghaeilge

 

UM

This preposition is only ever used in Cork Irish (well, probably sometimes in Kerry before names of holidays) and in legalese. I confess I have no exact idea what it means, but it follows the usual rules when  it comes before an article. Before a naked noun, it lenites, with the exception of labial consonants (b, m, p). For main meanings, consult the online Ó Donaill dictionary. – OK, fine, I am pulling your leg. It usually means “about, around”, and it is often used with temporal nouns: um an dtaca so (yes, it is definitely a Munster preposition, so um an eclipses the t’s and the d’s!), um an gCáisc, um an Nollaig. In legalese, it refers to what a law or an act is about: an tAcht um Theascadh na mBod Rófhada “the Too Long Penises Amputating Act”.

It has the personal forms umam, umat, uime, uimpi, umainn, umaibh, umpu. However, one of my readers pointed out on Twitter that she had never seen these forms before. They are hardly ever used anywhere else than in the native literature of Co. Cork; a book where you could expect to see them is Dónall Bán Ó Céileachair’s Scéal mo Bheatha.

ROIMH

Lenites naked nouns, but follows the usual rules with articles. The form roimis an… rather than roimh an… is Munster Irish.

Personal forms: romham, romhat, roimhe, roimpi, romhainn, romhaibh, rompu.

Main meanings:

 • before (in a temporal sense): roimh an Nollaig, roimh an gCáisc
 • before (in an order of preference, arrival, prestige etc.), ahead of: tháinig siad abhaile romhainn
 • waiting for someone: nuair a thuirling an t-eitleán i mBaile Átha Cliath, bhí cuid mhór de lucht ár leanúna ansin romhainn

THAR

Lenites naked nouns, except in sayings of a general meaning (thar barr, thar muir, thar bord, thar claí, thar smacht, thar sáile); the usual rules apply before a definite article.

Personal forms: tharam, tharat, thairis, thairsti, tharainn, tharaibh, tharstu.

Main meanings:

 • over, across, to the other side of something: chuaigh Seán thar sáile agus bhunaigh sé gnó ríomhaireachta i San Francisco
 • over, above: chuaigh an t-uisce thar an gcloigeann air agus bádh é
 • going or getting by or past something: chuaigh siad tharainn agus an choiscéim ghasta sin fúthu
 • beyond: chuaigh na páistí thar smacht ar an múinteoir bocht
 • in preference to: roghnaigh mé an ceann maith thar an drochcheann

 

IDIR

I have always had this idea that when it means “between”, it does not lenite the following noun, while when it means “among”, it does. However, Ó Donaill tells us that it basically lenites, with the exception of certain phrases. Whatever. It does not affect a noun preceded by article, so no “usual rules” there.

Eadar is a common variant spelling, typical of Ulster writers.

It has personal forms only in plural: eadrainn, eadraibh, eatarthu. These are only used alone. If idir is followed by two pronouns, those are kept: idir sinn agus iad, idir sibh agus sinn, and so on. There is one book – An Fhiannuidheacht by Cormac Ó Cadhlaigh – where you see stuff like eadrainn agus iad rather than idir sinn agus iad. The book is otherwise written in a rather commonplace Munster Irish for the most part, so I don’t know whether this is an archaism or a hypercorrection.

Main meanings:

 • between
 • both (…and)

A quick and very dirty guide to Irish prepositions (part one)

“THE USUAL RULES”:

The “usual rules” of initial mutation after the combination of a simple preposition and a following definite article:

 • To start with, note that a plural noun preceded by a simple preposition and a definite article follows the same rules as when it is preceded just by a definite article: i.e. a consonant changes not, but a vowel takes a h-: ar na fir, ag na mná, leis na héanacha (similarly: na fir, na mná, na héanacha)
 • All the difficulties are, thus, in the singular.
 • The basic rule is, that the noun is eclipsed: ar an bhfear, ag an mbean. A vowel is not affected (but the t- before a masculine noun beginning with a vowel is dropped: an t-éan, but leis an éan).
 • However, initial t- and d- are not eclipsed: ag an doras, ag an tine (such forms as ag an ndoras, ag an dtine are Kerry Irish).
 • As an alternative, the Ulster way of leniting the noun instead is allowed in the caighdeán: ag an fhear, ag an bhean.
 • In standard Irish, the initial lenitable s- (s + vowel, sn-, sl-, sr-) behaves in the same way as if there was no preposition, i.e. if the noun is masculine, it is not affected (ar an saol), but if it is feminine, the s- turns into a t-, written ts- (ar an tsráid). However, in Ulster, no difference between genders is observed here (ar an tsaol, ar an tsráid).

 

AG

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Aigesna rather than ag na in plural is typically Munster Irish.

Personal forms: agam, agat, aige, aici, againn, agaibh, acu.

Before nouns with no article: ag does not affect the first sound in any way.

Main meanings of ag:

 • at (in the concrete locational sense): tá sé ina sheasamh ag an doras “he is standing at the door”
 • chez, in somebody’s home
 • at an occasion
 • in somebody’s possession: tá gluaisteán agam “I have a car/an automobile”

Note: The widespread habit of using le in the sense of “in somebody’s home” is an Anglicism. Due to the fact that English does not have a preposition corresponding to Irish ag, German bei, or Swedish hoswith is used in English. But in Irish, if you are “staying with” somebody, you should use ag for translating “with”.

 

AR

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Personal forms: orm, ort, air, uirthi, orainn, oraibh, orthu.

Before nouns with no article: The main rule is, that it lenites. However, when it refers rather to the abstract state than to the concrete position, the lenition is omitted: ar muin chapaill (on horseback) vs. ar mhuin an chapaill áirithe seo (on the back of this particular horse). Note:

ar dhóigh “in a way” vs. ar dóigh “excellent” (But note ar fheabhas “excellent”, which is an exception of the exception). There is, of course (!), even ar ndóigh “of course”. (And speaking of ar + eclipsis, remember also ar gcúl.)

ar shiúl “away, gone” vs. ar siúl “happening, going on”

ar tarraingt “in traction” (when you lie with a broken bone in a hospital)

ar fionraí “suspended”

ar cois “happening, going on”

ar obair “happening, going on, proceeding”

ar dalladh “intensely”

Main meanings of ar:

 • on, upon (in the most concrete sense): ar an urlár “on the floor”
 • for a price: cheannaigh mé ar ocht bpunt é “I bought it for eight pounds”
 • in a relative position: tá sé ar an bhfear is fearr “he is the best man”
 • under the authority of someone: tá Nearó ina Impire ar an Róimh “Nero is the Emperor of Rome”
 • affected by emotion or disease: tá tuirse orm, tá fearg orm, tá slaghdán orm, tá tinneas cinn orm
 • “about” in the sense of “talking about something”. This usage, however, is more connected with particular verbs and phrases than that of faoi. (Compare Irish trácht ar rud and English “to remark upon something”.)
 • “Down upon” referring to aggression and attack is in Irish anuas ar.

AS

Followed by the “dative case” (which is today for the most part equal to the nominative case, i.e. the dictionary form). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Personal forms: asam, asat, as, aisti, asainn, asaibh, astu.

Before nouns with no article: they are not affected at all. In Kerry, as does lenite, but this is heavily dialectal, and speakers of other dialects might find it out and out wrong. In Cork Irish, at least in Cape Clear, the historically correct form is used instead (as being only the third person masculine singular form) – it does not affect a consonant, but adds a h- to a vowel.

Main meanings of as:

 • out of; from among; from; away from
 • emanating from (smells, for instance)
 • material, medium: rud a ní as uisce; labhairt as Gaeilge
 • in payment for: d’íoc mé deich bpunt as na hearraí “I paid ten pounds for the goods”

 

CHUIG

Followed by the “dative case” (see above). Before an article + a noun, the usual rules apply.

Personal forms: chugam, chugat, chuige, chuici, chugainn, chugaibh, chucu.

Before nouns without article: they are not affected at all.

Main meanings of chuig: to, towards.

Note: ag is in dialects often used instead of chuig.

CHUN

Followed by the genitive case. The usual genitive rules apply. Note though, that when chun precedes an articleless noun which is followed by a definite genitive, that articleless noun can be declined in genitive too: leas ár dtíre “the interest/greater good of our country”, chun leasa na tíre “to the greater good of our country”.

Personal forms; the same as for chuig.

Main meanings:

 • to, towards
 • to a conclusion, to an effect
 • for a purpose

Note the older forms chum, do-chum, which you might encounter in texts printed in Gaelic type and spelled according to the old orthography.

DE

Followed by the dative case (see above). Before an article + a noun, it lenites where applicable, and turns a lenitable s- into a t- (but written ts-). Lenites nouns without an article.

Personal forms: díom, díot, de, di, dínn, díbh, díobh. The initial d- is often lenited (dh-).

Main meanings:

 • from, off: rud a bhaint de dhuine “to take a thing away from somebody”, stad sé den obair “he stopped working”
 • attached to, sticking to: cheangail mé an rópa den bhád “I bound, attached, the rope to the boat”; cheangail mé an dá bhád dá chéile le rópa “I tied the two boats to each other with a rope”

Note: non-natives often use le to refer to what something is attached or bound to. This is wrong. In Irish you always use de for this. Le refers to whatever you use for tying them together. Thus, you tie the boats de each other le a rope.

Another note: it is quite common as dialects go to conflate de and do into one preposition, or to use do where you’d expect de. Remember this when you read native texts with Ó Donaill’s dictionary.

Desna rather than de na in plural is Munster Irish.

DO

Initial mutations as after de.

Personal forms: dom, duit, dó, di, dúinn, daoibh, dóibh. The initial d- is often lenited (dh-).

Main meanings:

 • To, i.e. when giving something to someone: tabhair dom an bréagán sin “give me that toy”.
 • To a place (although for this I’d mostly prefer go dtí)
 • For (intended for someones use; to the benefit of; etc.)
 • In certain verbal noun constructions, it refers to the agent of the verbal noun: i ndiaidh dom teacht abhaile/ar theacht abhaile dom “when I had come home”

 

Dosna rather than do na is Munster Irish.

FAOI

Lenites a noun that follows it directly. The usual rules apply to the combination of preposition + article.

Personal forms: fúm, fút, faoi, fúithi, fúinn, fúibh, fúthu.

Main meanings:

 • Under, beneath.
 • About, around; also “about” in the sense of talking about something.

An Ulster acquaintance of mine suggested that there was a division of meaning between fá “about” and faoi “under, beneath” in Ulster dialect. This is possible, but my impression is that the choice of faoi, fá, fé, fó in older texts mostly depends of the phonetic environment, i.e. the vowels of the surrounding nouns (this would account for the form fó in the expression an Tír fó Thoinn “the land beneath the wave”, a mythological underwater otherworld; the expression has also, probably facetiously, been used for the Netherlands).

Fé is a common spelling variant in Munster. Fésna instead of faoi na is Munster dialect.

I

Eclipses a noun that follows it directly (i dteach). Becomes in before a vowel. In the standard language, the combination i + an (ins an, now commonly written sa, san) lenites; in Connemara, though, it is assimilated to the “usual rules” (sa mbád rather than sa bhád). In plural, i + na becomes ins na (now commonly written sna).

Sa in plural is Munster dialect.

Personal forms: ionam, ionat, ann, inti, ionainn, ionaibh, iontu.

Main meanings:

 • In, inside: sa teach
 • In a position: i gceannas ar na saighdiúirí
 • Innate capacities: tá comhábhair an cheoltóra mhaith ann 
 • Role: tá mé i mo mhúinteoir
 • Accusation, guilt: tá sé á chúiseamh i ndúnmharú; fuarthas ciontach i ndúnmharú é

LE

According to the standard language, it should affix a h- to a following vowel. Combines with the article to yield leis an in singular, leis na in plural. Leis an follows the usual rules.

Personal forms: liom, leat, leis, léi, linn, libh, leo.

Main meanings:

 • with
 • towards, facing
 • often used with verbs of interaction, transaction: labhair sé liom “he spoke with/to me”; dhíol sé a sheancharr liom “he sold his old car to me”
 • with is it refers to ownership: is liom an carr úd “that car over there is mine”. Note the difference: tá carr agam “I have a car”, but is liom an carr “the car belongs to me”.

Ó

The usual rules apply when followed by an article. When it precedes an articleless noun, it lenites. Ósna in plural is Munster dialect: ó na is standard.

Personal forms: uaim, uait, uaidh, uaithi, uainn, uaibh, uathu.

Main meanings:

 • from (from a place, from a person, from a limit, from a root cause, away from someone)
 • since (a point of time)

 

What to put between tá and the noun

One of the first things you learn is that you can’t put two nouns together by using the verb . Using tá you can tell what something is like, or where it is, but you can’t tell what it is, or who somebody is – that is, instead, told using the copula, which is a part of speech of its own, not a verb. (Grammarians and textbook authors often suggest that the copula, is, is another verb for “to be”. This is misleading, because is has a syntax of its own, very different from how normal verbs are used in a sentence. It is better to see is as a distinct part of speech. , on the other hand, is a verb.)

However, people do sometimes feel pressed to combine two nouns using , and they are not always quite familiar with how this is done correctly. They tend to put mar “as, like” before the second noun. While this is not wrong (well, not always), I myself feel very seldom even tempted to do so, because I use other instruments.

To start with, + possessive pronoun. This should be part of every Irish speaker’s toolbox.

Tá mé i mo mhúinteoir. I am a teacher.

Tá mé i m‘fheirmeoir. I am a farmer.

Tá mé i m‘fhisiceoir. I am a physicist.

Tá mé i m‘eachtránaí spáis. I am a space adventurer.

Tá mé i mo ridire. I am a knight.

Tá mé i mo chaptaen spásloinge. I am a spaceship captain.

Tá mé i mo theangeolaí. I am a linguist.

Tá tú i d‘fheirmeoir. You are a farmer.

Tá tú i d‘fhisiceoir. You are a physicist.

Tá tú i d‘eachtránaí spáis. You are a space adventurer.

Tá tú i do ridire. You are a knight.

Tá tú i do chaptaen spásloinge. You are a spaceship captain.

Tá tú i do theangeolaí. You are a linguist.

Tá sé ina fheirmeoir. He is a farmer.

Tá sé ina fhisiceoir. He is a physicist.

Tá sé ina eachtránaí spáis. He is a space adventurer.

Tá sé ina ridire. He is a knight.

Tá sé ina chaptaen spásloinge. He is a spaceship captain.

Tá sé ina theangeolaí. He is a linguist.

Tá sí ina feirmeoir. She is a farmer.

Tá sí ina fisiceoir. She is a physicist.

Tá sí ina heachtránaí spáis. She is a space adventurer.

Tá sí ina ridire. She is a knight.

Tá sí ina captaen spásloinge. She is a spaceship captain.

Tá sí ina teangeolaí. She is a linguist.

Tá muid inár bhfeirmeoirí. We are farmers.

Tá muid inár bhfisiceoirí. We are physicists.

Tá muid inár n-eachtránaithe spáis. We are space adventurers.

Tá muid inár ridirí. We are knights.

Tá muid inár gcaptaein spásloinge. We are spaceship captains.

Tá muid inár dteangeolaithe. We are linguists.

Tá sibh in bhur bhfeirmeoirí. You (guys) are farmers.

Tá sibh in bhur bhfisiceoirí. You are physicists.

Tá sibh in bhur n-eachtránaithe spáis. You are space adventurers.

Tá sibh in bhur ridirí. You are knights.

Tá sibh in bhur gcaptaein spásloinge. You are spaceship captains.

Tá sibh in bhur dteangeolaithe. You are linguists.

Tá siad ina bhfeirmeoirí. They are farmers.

Tá siad ina bhfisiceoirí. They are physicists.

Tá siad ina n-eachtránaithe spáis. They are space adventurers.

Tá siad ina ridirí. They are knights.

Tá siad ina gcaptaein spásloinge. They are spaceship captains.

Tá siad ina dteangeolaithe. They are linguists.

Tá mé ag obair i mo mhúinteoir. I am working as a teacher.

Bhí sí ag obair ina múinteoir. She was working as a teacher.

Chaith Seán trí bliana sa tSaimbia ina mhúinteoir. Seán spent three years in Zambia as a teacher.

Bhíodh Cathal ina mhúinteoir ó am go ham. Cathal used to work as a teacher occasionally.

Chuir Séimí aithne ar a lán neachanna eachtardhomhanda nuair a bhí sé ina chaptaen spásloinge. Séimí got acquainted with a lot of extraterrestrial beings when he was a spaceship captain.

Nuair a bhí sé ina mhúinteoir bhí dearcadh eile aige ar an gceist seo. When he was a teacher, he had a different view of this question. (= Ina mhúinteoir dó bhí dearcadh eile aige ar an gceist seo.)

The idea behind this construction is being in the role, say, of a teacher. A child could also say: Tá mé i mo Gharda “I am (being) a policeman” (i.e. the child refers to the role of a policeman in a game).

There is one thing to be noted about this construction. The possessive pronoun (or possessive adjective, both terms are used) mo, do, a, a,  ár, bhur, a has the power of the definite article. Thus, when you want to tell us that Nero was an Empire of Rome, you cannot say ?bhí Nearó ina Impire na Róimhe. In the construction Impire na Róimhe we have a noun (Impire) qualified by a definite genitive (na Róimhe), You cannot put a definite article before this, and you cannot put a possessive pronoun/adjective before it either. In this example, it is better to use the preposition ar to refer to the entity Nero was an emperor of: bhí Nearó ina Impire ar an Róimh. It is also possible to say bhí Nearó ina Impire Rómhánach, but it sounds kind of literary.

The preposition i, in usually takes the form (without -n) before mo, m’ and do, d’. If you see the -n there, i.e. in mo, in m’, in do, in d’, this is an indicator of Ulster dialect.

A related construction is Múinteoir atá ann. As you should know, ann is the word for “there” in the existential sense, but it is also the combination of the preposition and the third person singular masculine pronoun, “in it, in him”. These three constructions are more or less interchangeable:

Is múinteoir é Múinteoir is ea éMúinteoir atá ann.

There is a dialect difference: the third one is markedly Ulster dialect.

Similarly: Is múinteoir mé – Múinteoir is ea mé – Múinteoir atá ionam

Is múinteoir thú – Múinteoir is ea thú – Múinteoir atá ionat

Is múinteoir í – Múinteoir is ea í – Múinteoir atá inti

Is múinteoirí sinn – Múinteoirí is ea sinn – Múinteoirí atá ionainn

Is múinteoirí sibh – Múinteoirí is ea sibh – Múinteoirí atá ionaibh

Is múinteoirí iad – Múinteoirí is ea iad – Múinteoirí atá iontu.

In Ulster, where this is a common construction, there is a tendency to use ann for all third persons, so you should not be amazed to see Múinteoir atá ann used to refer to a woman, or Múinteoirí atá ann.

Note that a similar construction is used for referring to the innate qualities of a person. Thus, you could also say: Tá comhábhair an mhúinteora ann “He has all the makings of a teacher” (i.e. he is innately qualified to become one). And, while ar refers to (notionally transient) diseases (tá slaghdán orm), refers to permanent invalidity: tá cam reilige ann “he is club-footed”.

Another preposition used in this way is ar. It is most typically used when we suggest relative position, and it can be used when the noun is definite and qualified by a superlative adjective construction:

Tá sé ar fhir chróga na hÉireann “he is one of Ireland’s [most] courageous men” (the superlative is here notional, but not needed in the construction; word for word it means “he is among the courageous men of Ireland”)

Tá sé ar na fir is cróga in Éirinn “he is among – i.e. one of – the most courageous men in Ireland”. Note that we can’t have the genitive form here, because the definite article is a necessary part of the superlative construction, and a definite genitive cannot follow a definite noun. We work around this problem by using in Éirinn “in Ireland” rather than the genitive form.

Tá sé ar an bhfear is cróga in Éirinn “he is the most courageous man in Ireland”. This is the “relative position” use of ar, which we see even in the following:

Tá sé ar fhear chomh cróga is a rugadh in Éirinn riamh “He is as courageous a man as ever was born in Ireland”.